Mange ansikter_ser ned

Energi strategi ved endring og omstilling

Det er urolige tider i norsk økonomi. Det har etter hvert blitt  allment kjent at oppgaven for de fleste handler om å levere mer verdi med færre ressurser. Dette gjelder for Innovasjon Norge og de fleste norske bedrifter uttaler også administrerende direktør for Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth på selskapets nettsider fredag 27. februar.

Effektiv drift er er viktig. For ensidig fokus på effektivisering og kortsiktige resultater er en risiko for mange bedrifter. Ofte går dette på bekostning av mennesker.

Denne uken lanserte jeg boken Led Klokt Lev Mer (LKLM). Boken utfordrer deg jeg mener er etablert praksis mange steder. Jeg peker på sentrale problemstillinger og løsninger slik jeg ser det.

I boken gir jeg innsikt i verdidrivere for økt endringskapasitet hos mennesker og organisasjoner, med formål om å kunne levere mer med mindre ressurser. Når endring og omstilling er det som gjelder, forstår smarte ledere at endringskraft blir til konkurransekraft.

Led Klokt Lev Mer (LKLM) ble introdusert som eBok denne uken. Det er mulig å forhånds kjøpe papirutgaven – de første 100 gis knalltilbud inkl fri frakt. Du kan lese mer og forhånds kjøpe boken her

LKLM er på mange måter en energi-strategi. Det krever energi å lede og stå i endring – for ledere og medarbeidere. Å være bevisst hvordan opprettholde og utvikle energi blir grunnleggende for å kunne lykkes ved gjennomføring av endringsprosesser. Kraft og energi er viktig også etter gjennomført endring for å realisere de planlagte gevinstene.

LKLM bygger på en grunnleggende overbevisning om at det er viktig å ha det bra for å prestere bra. Velvære som energidriver blir en verdidriver og bør være en ambisjon på både menneskenes bunnlinje og på bedriftens bunnlinje.

LKLM inspirerer til en måte å lede og leve på som skaper ekte suksess. Med det mener jeg å utvikle ansvar og roller hvor mennesker trives og presterer over tid. Det inkluderer at den profesjonelle rollen gir plass til livet den enkelte ønsker og drømmer om.

Balansert livsstil blir et bærende prinsipp. Jeg legger til grunn at mennesker optimaliserer sin energi og produktivitet når de er i balanse. I balanse mener jeg også mennesker tar de beste beslutningene for seg selv og bedriften.

Jeg mener vi står overfor en ny generasjon ledere og kompetente medarbeidere som vil være mer bevisst fritid, egen helse og selvrealisering. Vi står overfor en livsstils revolusjon. Sunnere livsstil er i ferd med å bli en megatrend. Å tiltrekke seg de kompetente lederne og medarbeiderne fremover krever tydeligere medarbeiderorientering. Det vil kreve et sunnere lederskap med større fokus på mennesker. Det betyr i praksis en kulturendring som inkluderer en mer helhetlig tilnærming til forebyggende helse og bærekraft.

Les mer om boken her


Velkommen til en klokere måte å leve og lede på !

Diskusjon · Ingen kommentarer

Det er ingen svar til "Energi strategi ved endring og omstilling".

Ingen har lagt ut en kommentar på dette innlegget ennå. Start diskusjonen!

Legg igjen en kommentar

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: