Om Randi Næss

Randi Næss: Ledelse. Livsstil. Endring

Jeg har levd og ledet meg selv og andre i tøffe tider. Jeg finner mening og glede i å bruke min kompetanse innen endring, ledelse, livsstil og nytenkning til å utvikle lederskap, inspirere for bevisst livsstil og drive endring. Det vurderer jeg som et meningsfullt bidrag til et sunnere arbeidsliv og et sunnere samfunn.

Min ambisjon er å hjelpe ledere og enkeltpersoner til å utvikle sitt livsstilseventyr – som grunnlag for velvære på alles bunnlinje; egen, arbeidsgiver og planeten. Jeg er opptatt av helhet og sammenhenger. Med dette utgangspunkt har jeg skapt et livsstilskonsept som utvikler det personlige grønne og bærekraftige lederskapet. Du kan lese og lære mer om lifeliving HER

Hvordan lede og leve klokt i tøffere tider?

Jeg vet hva som kreves for å lykkes i tøffe tider. Jeg har kjent problemstillingene på kroppen. Usunne kulturer og fellesskap kan tappe energi og glede. Fravær av lederskap og medarbeiderskap kan hemme samspill og prestasjon. Av alle utfordringer har møtet med det destruktive lederskapet vært mest belastende.

Personlig utvikling
Etter mange arbeidsintensive år med kontinuerlig endring og omstilling valgte jeg å gjøre noe annet. Jeg ønsket å utforske flere sider av meg selv.

Livsstilsledelse og helsefokus
Jeg har søkt å finne den viktige balansen for meg, og hvordan jeg best lever med ubalanser i perioder. Jeg har utviklet den livsstils-strategi som best setter meg i stand til å lede meg selv og andre, kunne stå i endring og omstilling over tid på en bærekraftig måte. Jeg har skaffet med tilgang til den nye luksusen som mange lengter etter; nok god søvn, ro til refleksjon, tilstedeværelse, mer tid og energi til det som er viktig, nyttig og moro. Jeg lever med mer glede. Jeg har posisjonert meg selv og min helse for bedre fremtidsutsikter til tross tøffere tider.

Blogger
Jeg blogger om ledelse og livsstil.

Forfatter
Høsten 2015 ga jeg ut boken – Endringsledelse. Bli en bærekraftig endringsleder – på Hegnar Media Forlag. Du kan lese mer og kjøpe boken HER

Foredrag og jobb seminar
Jeg holder gjerne foredrag og jobb seminar i sammenhenger hvor jeg kan bidra til å sette fokus på helhet og sammenhenger, utvikle lederskap, inspirere for bevisst livsstil og drive endring. Du kan lese mer om mindre foredrag og jobb seminar HER

 

Lifeliving – sunnere, mer balansert og bærekraftig livsstil på nett
Jeg har konseptutviklet og etablert lifeliving. Lifeliving er et livsstilkonsept som utvikler evnen til å ta tydeligere lederskap for egen helse og livsstil som grunnlag for suksess i tøffere tider. Lifeliving inspirerer til å leve smartere, til en sunnere, mer balansert og bærekraftig livsstil – den livsstil som underbygger bærekraftig lederskap og endringskapasitet. Et bidrag til mer effektive endringsprosesser. Lær mer om lifeliving HER

Jeg ønsker å hjelpe tusenvis av ledere, helse- og livsstilsinteresserte til å utvikle sitt personlige livstilseventyr – et bidrag til en bedre hverdag i tøffe tider.

Profesjonell endringskompetanse/-prosjekter:

1. Fra liten konkurranse og harmoni -> Sterk konkurranse og blodbad

lifeliving Ansvar og oppgaver knyttet til:
Nytt angrepssett: utvikling og implementering av ny distribusjonsstrategi, effektivisering og utnyttelse av teknologi, account development og leveranseteam, allianser, prestasjonsutvikling: mål- og resultatoppfølging, organisasjonsdesign og ressursallokering, nedbemanning før oppkjøp.
lifeliving

2. Fra to -> ett flyselskap

lifeliving Ansvar og oppgaver knyttet til:
Styrt endringsprosess: samordning, virksomhetsoverdragelse, organisasjonsdesign og ressursallokering, kunde- og distribusjonsstrategi, resultatforbedringsprosjekter/ businesscases, nytenkning, testing og eksprementering, kommersiell utvikling av ett nytt selskap, kulturutvikling, utvikling av prestasjonsteam.
lifeliving


3. Fra organisasjon med energipotensiale -> Sterkt lederteam og organisasjon med positive forventninger som plattform for vekst på 6 måneder

lifeliving Ansvar og oppgaver knyttet til:
Teamutvikling; kartlegging av kompetanse, egenskaper og ferdigheter hos eksisterende ledere. Rekruttering av 11 nye ledere og ressurspersoner som grunnlag for prestasjonsorienterte team med komplementær kompetanse, egenskaper og ferdigheter. Implementering og trening på resultat- og utviklingssamtaler.
lifeliving


Personlig endringskompetanse/-prosjekter

Fra 0 energi, tomhet og frustrasjon -> Nyskapende energi & offensiv tenkning og handling

lifeliving
Sentral posisjon i internationalt selskap -> Karriereskifte
og startup i ny bransje
Avvikling av selskap ifm finanskrisen -> Linjeleder i globalt suksessrikt selskap
Linjeleder i globalt suksessrikt selska -> Startup med internationale ambisjoner
lifeliving
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: